Strona główna

Strona główna

Uprzejmie informuję, iż od 01.02.2021 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy jest dostępny pod nowym adresem internetowym
http://bip.bydgoszcz.winb.gov.pl


K O M U N I K A T

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy w nawiązaniu do treści § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878) informuje, że od dn. 25 maja 2020r. zmieniają się zasady bezpośredniej obsługi obywateli przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych, tj.:

- do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (ust. 1);

- do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (ust. 2).

Ww. zmiany mają związek z art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875).

W związku z powyższym w Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy obowiązują od dn. 25 maja 2020r. do odwołania zasady określone w § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie czynności kontrolnych w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii przez pracowników WINB w Bydgoszczy (84kB) pdf

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie zasad obsługi interesantów w siedzibie organu (147kB) pdf

Marek Chorzępa
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru BudowlanegoZdjęcieZdjęcie
www.obywatel.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Stefan Markowski (11 grudnia 2003)
Opublikował: Mariusz Kowalczyk (11 grudnia 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Rafał Lempke (1 lutego 2021, 13:15:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161328